Wet op Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De kinderopvang moet een register van verwerkings-activiteiten opstellen. Hierin staat onder meer welke gegevens de kinderopvang verwerkt, waarvoor zij deze gegevens gebruiken en welke technische en organisatorische maatregelen zij nemen om de gegevens te beschermen.

Bijgaand het privacy reglement van BOEIenD.

Wij vragen de ouders of zij toestemming geven voor o.a. foto's op website.
Zij mogen natuurlijk altijd terugkomen op de  gegeven toestemming. Ook mogen zij op een later moment alsnog toestemming geven. 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT