Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Volgens de Wet Kwaliteit Kinderopvang moeten er per 1 januari 2019 uren worden ingezet door een pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Voor ons betekent dit 200 uur pedagogisch beleidsmedewerker en ongeveer 54 uur pedagogisch coach.
Elke locatie heeft een locatiemanager. De diploma's van de locatiemanagers voldoen aan de voorwaarde pedagogisch beleidsmedewerker. Bovenstaande betekent dat BOEIenD de functie pedagogisch beleidsmedewerker splitst in beleidsmedewerker en pedagogisch coach.

Wat doet een pedagogisch coach?
• Helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/ of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het pedagogische beleid en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften.
• Faciliteert in het jaarlijks opstellen van coachplannen van medewerkers.
• Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen. Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.
• Bewaakt de kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met de manager.
• Signaleert structurele knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers, kwaliteit van werkzaamheden en/of processen, methoden en programma’s.

Hoe?

Onze pedagogische coach zal verdeeld over het hele jaar ongeveer 24 uur op de Arnhorst en 17 uur op de Bernhard aanwezig zijn. Dit zal voor een deel buiten de groep zijn, maar ook op momenten dat de pedagogisch medewerkers aan het werk zijn.

Onze locatiemanagers en directeur zorgen voor het beleid. Dat wil zeggen dat de plannen up-to-date zijn, er regelmatig team overleg is, vakliteratuur wordt geraadpleegd enz. Voor de Arnhorst en de Bernhard is dit 50 uur op jaarbasis.

.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT