Klachten of kansen?

Wat is een klacht? Een klacht betekent een ontevreden ouder of verzorger. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen. We doen er alles aan om klachten te vermijden. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn dan behandelen we die zo adequaat mogelijk.
Een ontevreden ouder of verzorger betekent ook een ontevreden pm-er en manager, want we willen tevreden ouders, verzorgers en kinderen.
BOEIenD wil alleen maar tevreden mensen!
 
Wat is een kans? Een kans is een mogelijkheid tot verbetering: een kans om fouten, ontevredenheid, suggesties, ... om te zetten, om te buigen. Aarzel niet om uw idee te geven, zodat het een kans blijft en geen klacht wordt.

Hoe maken we van een klacht een kans?  Dat kan alleen in DIALOOG!!

1. Vertel 
de medewerker, die verantwoordelijk is, over uw ontevredenheid en probeer samen tot een oplossing te komen. Besef beide dat boosheid als een aanval overkomt, waardoor de ander in de verdediging schiet. Dat is geen basis voor een dialoog. Maar ... boosheid (=onmacht) is een emotie die niet is te voorkomen. Ook daar moeten we begrip voor hebben.
2. Komt u er niet uit met de medewerker dan gaat u met de locatiemanager, directeur in gesprek. 
3. Daarna kunt u terecht bij de algemeen directeur, de heer Anton Brinkhuis.

Wij hebben een duidelijke voorkeur voor bovenstaande volgorde. Ons uitgangspunt is dat als de één iets voelt, dat ook zo bij de ander is. Maar u mag elke stap overslaan en bijvoorbeeld direct naar klachtenloket kinderopvang te gaan.
 Op
 de site van klachtenloket-kinderopvang
 vindt u meer informatie voor de procedure.
 

Download hier De ouderbrochure "klachten over kinderopvang".
Hierin wordt duidelijk de procedure uitgelegd.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat de Geschillencommissie in 2020 geen officiële klachten heeft ontvangen (zie brief).


*) BOEIenD is aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang en onderschrijft daarmee het Convenant Kinderopvang. Verder zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT