Integraal Kind Centrum

Een Integraal KindCentrum (IKC) is een voorziening van kinderen van 0 - 12 jaar, waar zij gedurende de dag samen komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Het IKC biedt een totaal pakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.
Het IKC is, in tegenstelling met de brede school,  één organisatie, één aanspreekpunt, één team, één management, één visie, één pedagogische en didactische aanpak, één doel, één partner van de LEA en één gezamenlijke bedrijfsvoering. 

1. Multidisciplinair samen werken aan een passend ontwikkelingsconcept voor kinderen 
2. Vragen en wensen van kind en ouder staan centraal 
3. Kwalitatief goed onderwijs – opvang - zorg, passend voor ieder afzonderlijk kind 
4. Ieder kind krijgt heeft thuisnabij: onderwijs – opvang – zorg – vrije tijd 
5. Aansluitend dagarrangement: onderwijs, een onderdeel van een breed team! 
6. Samenwerking (intensieve) rondom kinderen en hun ouders
7. Antwoord op vragen om thuisnabije zorg – hulp – onderwijs – opvang – vrije tijd.
8. Bijdrage leveren aan sociale cohesie en de leefbaarheid in buurt|wijk 
9. Mogelijke achterstanden van kinderen voorkomen en proberen weg te nemen 
10. Actieve deelname van (alle) kinderen aan de samenleving bevorderen 
11. Kinderen een goede dagindeling bieden: aansluiting onderwijs – opvang vrije tijd 

Dus: Veel meer en veel breder dan buitenschools opvangen. Dagarrangementen leiden niet tot segregatie van kinderen.

De vijf Sterren: 

      1. Een integraal kindcentrum is het hele jaar operationeel 
      2. Eén loket voor alle diensten vanaf 0 jaar 
      3. Thuisnabije uitvoering 
      4. Maatwerk (passend) voor ieder kind 
      5. Aansluitend compleet arrangement voor alle kinderen: onderwijs – opvang            – zorg & welzijn – sport – cultuur - vrije tijd

Meerwaarde

Kinderen:
  - Betere afwikkeling
  - Aansluitend arrangement
 
  - Meer uitdaging, meer differentiatie, meer variatie
 

Ouders:
  - Goede ontwikkeling kind
  - Aansluitend arrangement
  - Adequate facilitering van combinatie werk-  en thuis-opvoeding 

Professionals:
  - Professionele organisatie
  - Multidisciplinair team 
  - Meer uitdaging, meer collegae, meer bevrediging, meer resultaat 

Directie:
  - Integrale werkwijze
  - Optimale werkverdeling: tevreden klanten, tevreden personeel, betere diensten en producten.  

Gemeente:
  - Sterke inhoudelijk partner voor integraal jeugdbeleid (LEA) 
  - Thuisnabije ordening en optimale maatvoering; één aanspreekpunt  

Bron: Peter Vereijken Masterclass d.d. 4 november 2010 CNV Schoolleiders
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT