De algemene voorwaarden

De kinderopvang is een dynamische bedrijfstak waar de verscheidenheid van dienstverlening toeneemt. We, afnemers en aanbieders van kinderopvang hebben daarom brancheafspraken over de dienstverlening gemaakt. Deze zijn vastgelegd in Algemene Voorwaarden die beogen rechten en plichten van partijen evenwichtig te verdelen. Voor u betekent dit duidelijkheid en rechtszekerheid. 

Deze Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en BOinK (oudervereniging kinderopvang) in het kader van de Coördinatie-groep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per september 2005.Download hieronder het bijbehorende pdf:
Algemene Voorwaarden Kinderopvang d.d. 2016
Naast bovenstaand pdf hebben we ook onze eigen algemene voorwaarden. Kijk hiervoor bij Diverse voorwaarden en tarieven

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT