Pedagogisch didactisch beleidsplan "De Step"

Boeiend Kinderopvang, Daltonschool Prins Bernhard en Dolfijn (Driestroom) gaan er vanuit dat kinderen een natuurlijke kracht hebben om zich te ontwikkelen en dat ze geboren worden met veel mogelijkheden in zich. Kinderen moeten op hun eigen manier de wereld ontdekken en dat aan hun eigen unieke leven toevoegen. Alle kinderen hebben een ontwikkelingsvraag; ze leren van elkaar, komen elkaar tegen en ontmoeten elkaar. 

Met een PeuterSpeelGroep beogen wij een doorgaande ontwikkellijn neer te zetten van: passende kinderopvang naar passend onderwijs. "De Step" valt onder het regime van de kinderdagopvang. Dat betekent dat er wordt voldaan aan de eisen die hieraan gesteld worden.

De PeuterSpeelGroep is een vorm van kinderopvang voor elk kind om zich spelend voor te bereiden op de stap naar het basisonderwijs en ontstaan vanuit een behoefte.

Lees meer in het bijbehorende pdf:
Pedagogisch Beleidsplan de Step november 2021
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid december 2021

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT