GGD Inspectierapport

Er heeft op 10 oktober 2016 een onderzoek voor registratie naar aanleiding van het verzoek tot harmonisatie plaatsgevonden. De Step staat vanaf 4 november 2016 geregistreerd als kinderdagverblijf. Op 4 september 2017 heeft de toezichthouder contact gezocht met de directeur van 'Kinderopvang BOEIenD B.V.' om na te gaan of de houder aan de gestelde eisen voldeed om te kunnen starten met VVE. De conclusie was dat we voldeden aan de eisen.

Het laatste onderzoek dat is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang was op 19 april 2021.
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is de locatie niet fysiek bezocht in verband met corona .
Tijdens dit onderzoek bij Speelleergroep de Step zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn beoordeeld.
Er is gesproken met één van de aanwezige beroepskrachten. Communicatie met de houder heeft per mail plaatsgevonden.

Lees het volledige definitieve inspectierapport van 27 mei 2021

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT