GGD Inspectierapport

Er heeft op 10 oktober 2016 een onderzoek voor registratie naar aanleiding van het verzoek tot harmonisatie plaatsgevonden. De Step staat vanaf 4 november 2016 geregistreerd als kinderdagverblijf.

Op 4 september 2017 heeft de toezichthouder contact gezocht met de directeur van 'Kinderopvang BOEIenD B.V.' om na te gaan of de houder aan de gestelde eisen voldeed om te kunnen starten met VVE. De conclusie was dat we voldeden aan de eisen.

Het laatste onderzoek dat is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang was op 27 augustus 2020. Tijdens dit onderzoek bij Speelleergroep De Step (kinderdagverblijf) zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn in het kader van risico gestuurd toezicht beoordeeld.
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek gesproken met de aanwezige beroepskracht en heeft de benodigde documenten ingezien en onderzocht.

Lees het volledige definitieve inspectierapport van 30 november 2020

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl