Covenant Kwaliteit KO

Verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst.
De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is goed geregeld. Dat is in de eerste plaats nodig voor de kinderen en hun opvoeders; voor de kinderen is dit immers de belangrijkste ontwikkelingsfase in hun leven.
Maar ook aanbieders van kinderopvang hebben baat bij goede regels: die geven duidelijkheid...

Download het hieronder bijgevoegde pdf:
Convenant Kwaliteit Kinderopvang- en Peuterspeelzalen dd: december 2013
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT