Registratie

De Hulpverleningsdienst Gelderland Midden heeft BSO BOEIenD op de Holtbanck  bezocht in 2013 om te onderzoeken of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overstemming met de kwaliteitseisen die gesteld worden krachtens de Wet Kinderopvang (Wko). De bevindingen van HGM zijn vastgelegd in inspectierapporten, waaruit blijkt dat BOEIenD BV aan de gestelde voorwaarde voldoet. 
 
B&W Rheden hebben met ingang van 4 maart 2013 'BOEIenD op de Holtbanck' in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd onder nummer 182787540.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl