Pedagogisch beleidsplan

Dé pedagogische visie voor alle scholen van PCBO Rheden bestaat niet. De scholen en BSO's functioneren voor grote delen autonoom en verschillen van elkaar van karakter. Uiteraard zijn er wel overeenkomsten. We hebben allemaal de bijbel als inspiratiebron en gaan uit van de daarbij horende waarden en normen. Iedereen is welkom, mits onze uitgangspunten worden gerespecteerd.

De school, de BSO en het Kinderdagverblijf hebben een pedagogische visie ontwikkeld. Leidinggevenden en directie zien erop toe, dat het pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt toegepast.

IKC op de HOLTBANCK bestaat uit de school, de buitenschoolse opvang en een SpeelLeerGroep die ondergebracht zijn in de BOEIenD BV. Vier even belangrijke en gelijke onderdelen. Het team bestaat uit de leerkrachten én de pedagogische medewerkers.  De leiding is in handen van de directeur Henk van de Kaa. De school ressorteert onder PCBO Rheden. Anton Brinkhuis is zowel algemeen directeur van PCBO Rheden als van BOEIenD kinderopvang BV.


Voor meer informatie leest u verder in het pedagogisch beleidsplan
Ook vindt u hier het gezondheid- en veiligheidsplan

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl