Oudercommissie BSO

Wij Muriël en Inge  vormen samen de oudercommissie voor de buitenschoolse opvang van de Holtbanck (=BSO) in Rheden. Gezamenlijk willen wij een positieve bijdrage geven aan de invulling van de opvang van alle kinderen die deelnemen aan de BSO. Wij hebben elk onze eigen beweegredenen en motivatie van waaruit wij onze taak als oudercommissie invulling willen geven. Graag stellen wij onszelf voor:

Wie zijn wij

Muriël Bruger

Mijn naam is Muriël Bruger, wij hebben 3 jongens die twee keer in de week naar de BSO gaan. Wij vinden het fijn dat deze in de school gevestigd is en dat ze gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de school. Er is een gevarieerd aanbod in speelgoed, volop knutsel mogelijkheden en een podium waarop hele toneelstukken bedacht worden. Daarnaast is er volop ruimte om buiten te spelen op de schoolpleinen en bij minder mooi weer is de gymzaal beschikbaar. We krijgen regelmatig te horen dat we te vroeg zijn als we ze na werktijd komen ophalen. Mijn rol als lid van de OC zie ik vooral als klankbord voor zowel de andere ouders als de medewerkers van de BSO. Met als doel de opvang voor de kinderen zo prettig mogelijk te maken.

Inge Butterman

Ik ben Inge Butterman, moeder van Rosalie, Sophie en David en fulltime gezinshuisouder.
Sophie, van vijf jaar, gaat 1 middag per week naar de BSO. Het is voor ons een luxe positie, daar ik vanuit huis werk, om te kunnen kiezen voor opvang al dan niet.
Wij ervaren de opvang van BSO BOEIenD op de Holtbanck als een welkome aanvulling op haar ontwikkeling. En kiezen heel bewust om haar hier onder te brengen, omdat we zien dat ze er enorm veel plezier in heeft. Ik hoop met de OC een warme verbinding tot stand te brengen, met een ieder die betrokken is bij de BSO en behoefte hier aan heeft. De OC is een welkome aanvulling om de kwaliteit te borgen. Vandaar mijn deelname als OC lid, binnen BSO BOEIenD op de Holtbanck.

Visie

Als oudercommissie hebben wij een visie opgesteld, hoe wij als oudercommissie invulling willen geven aan onze taak:

Wij de oudercommissie BSO op de Holtbanck (=OC), zijn opgestart in 2016 en willen in 2017 de samenwerking tussen BOEIenD en de OC verder vorm geven. Onze focus zal hierbij liggen op heldere, eerlijke communicatie tussen alle betrokken partijen. Wij willen iedereen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en inspelen op behoeftes. Het maakt daarbij niet uit of deze worden aangedragen door kinderen, ouders, de school of BOEIenD en haar medewerkers.

Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zich betrokken voelt met het reilen en zeilen van de BSO, willen wij een klankbord zijn voor alle betrokken partijen. Iedereen (dus ook de medewerkers van BOEIenD) kunnen altijd met vragen, wensen en opmerkingen bij ons terecht. Door te luisteren en respect te tonen voor elkaars opvattingen willen wij alle partijen met elkaar verbinden en ruimte creëren voor iedereen.

BOEIenD heeft een pedagogisch plan van waaruit zij de BSO vorm geeft. Dit pedagogisch plan is de bron van waaruit de visie op kinderopvang wordt bepaald. Wij als oudercommissie willen onze medewerking geven aan en invloed hebben op de inhoud van dit pedagogisch plan. Het is belangrijk om te weten wat de visie van de kinderopvang op ontwikkeling en opvoeden is. Kinderen maken deel uit van de BSO vanaf hun vierde tot aan hun dertiende levensjaar. De borging van kwaliteit en continuïteit van het pedagogische beleidsplan vinden wij belangrijk. Wij hechten er aan dat de opvang niet alleen een pedagogisch karakter heeft, maar ook de warmte en betrokkenheid van een thuissituatie heeft. De invulling van de opvang heeft een ander karakter dan de lesdag op school.

Contact

Heb je tips, vragen of wil je ook een bijdrage leveren de oudercommissie aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ook als je lid wilt worden van de oudercommissie willen we je vragen om contact met ons op te nemen. Elke positieve bijdrage aan onze taak is welkom. Je kunt via onderstaande e-mailadres contact met ons opnemen.

oc.bso@holtbanck.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl