GGD Inspectierapport

In het kader van het toezicht op de kwaliteit na opname in het landelijk register kinderopvang, voert de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden regelmatig een inspectie uit.

Het laatste onderzoek is uitgevoerd op 23 juni 2020. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van risico gestuurd toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.
De toezichthouder heeft tijdens het locatiebezoek de praktijk geobserveerd en gesproken met de aanwezige beroepskrachten.
Na het onderzoek zijn een aantal documenten nagestuurd ter beoordeling.

Voor meer informatie lees u verder in het volledige definitieve inspectierapport d.d. 9 juli 2020

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl