GGD Inspectierapport

In het kader van het toezicht op de kwaliteit na opname in het landelijk register kinderopvang, voert de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden regelmatig een inspectie uit.

Het laatste onderzoek is uitgevoerd op 22 januari 2019. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.

Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.
De toezichthouder heeft gesproken met de beroepskrachten op de locatie en de locatieverantwoordelijke, de directeur, de heer H. van de Kaa.

Felicitatiebrief gemeente Rheden

Voor meer informatie lees u verder in het 
volledige definitieve inspectierapport d.d. 21 maart 2019

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl