Pedagogische uitgangspunten

BOEIenD De Holtbanck is een BSO die nauw aansluit bij de visie van de school en omgekeerd. Het doel is een doorlopend dagarrangement, waarbij de BSO en de school vloeiend in elkaar overlopen. Dit geeft de kinderen structuur, helderheid en veiligheid. Wij zijn van mening dat de kinderen eerst sterk moeten staan voordat hun wereld enorm wordt vergroot. Stapje voor stapje vergroten we hun wereld. 

 

De school is niet de BSO en omgekeerd. Ze hebben beiden een ander doel en een andere rol. De pedagogische opvattingen sluiten nauw op elkaar aan. De BSO wil een tweede thuis bieden in een veilige, warme en opgewekte sfeer, met individuele aandacht voor ieder kind en mogelijkheid voor ontspanning. ´Het is een vrije-tijdssituatie waarin uitgaande van competenties van kinderen meer nadruk ligt op de ontwikkeling van brede persoonskenmerken zoals zelfvertrouwen, interesse, initiatief, communicatie en samenwerking.  

 

Huiskamermodel 

Op de BSO kunnen de kinderen altijd terecht, dus ook tijdens studiedagen en vakanties. Voor of na school zijn ze er welkom en dat voelen ze ook. Wanneer is de BSO een tweede thuis? 
- Er is gerichte aandacht voor ieder individueel kind en een aantoonbare betrokkenheid bij het wel en wee van het kind. 
- Het kind voelt er zich veilig, vertrouwd en wel. 
- Hetzelfde geldt voor de kerngroep in zijn totaal. 
- Het is er gezellig. Dit betekent onder meer dat er wordt gezorgd voor eten en drinken, het er schoon en opgeruimd is, het aangekleed is met een bloemetje en dergelijke en de pedagogisch medewerker ieder kind welkom heet bij binnenkomst.
- De kinderen en pm-ers zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer. 
- Ook van de kinderen verwachten we een actieve betrokkenheid d.w.z. helpen met schoonmaken en opruimen, en elkaar helpen. 
- We bieden de mogelijkheid om huiswerk te maken en daarbij begeleiding te krijgen.

 

Spelen

De BSO-tijd is vrije tijd! Dit betekent dat de kinderen zelf kiezen hoe ze hun tijd doorbrengen: 
- vrij spelen naar eigen keus; 
- binnen of buiten; 
- zonder sturing door de volwassenen. 
- ook ´zich vervelen´ en ´chillen´ kunnen zinnige bezigheden zijn. Ze leren hun eigen verantwoording te nemen, bovendien kan het goed zijn om even los te komen van de schoolse bezigheden.

- De kinderen kiezen zelf of ze meedoen aan georganiseerde activiteiten en/of ze zich daarvoor inschrijven.
- In samenspraak met de ouders wordt er besloten of het kind huiswerk maakt op de BSO of thuis. 
De pedagogisch medewerkers zorgen voor interessante materialen en activiteiten. Kinderen mogen daarbij hun verlanglijstje geven en worden gehoord en indien mogelijk wordt het gehonoreerd. 
De medewerkers begeleiden de kinderen in het ontwikkelen van sociale vaardigheden en respect in de omgang met elkaar.

 

Activiteiten

BOEIenD op de Holtbanck verzorgt sinds 4 maart 2013 de voor- en naschoolse opvang. Op dit moment is er vier ochtenden voorschoolse opvang en alle dagen naschoolse opvang. Ariena ontbijt ‘s morgens met de kinderen en doet vaak nog een spelletje zodat de kinderen rustig aan hun schooldag kunnen beginnen. De leidsters Ariena en Manon organiseren na schooltijd allerlei activiteiten voor de kinderen en op de wat langere middagen kiezen ze vaak voor een uitje zoals de speeltuin of de kinderboerderij.

 

De basisplek is een afgescheiden gedeelte in de Knoest (de ontmoetingsruimte van de school) met een grote eettafel en een gezellige zithoek. Bij goed weer wordt er veel buiten gespeeld en als het weer wat minder is wordt dankbaar van het speellokaal gebruik gemaakt.

 

Aanmelden 

Aanmelden voor de BSO kan in principe alleen als de kinderen op de Holtbanck naar school gaan. Aanmelden gaat via de directie waar een inschrijfformulier te verkrijgen is of mail naar administratie.boeiend@pcbo-rheden.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl