Pedagogisch beleidsplan

Dit is een aanvulling/uitbreiding op het oorspronkelijk pedagogisch beleidsplan van BOEIenD, een kinderopvang organisatie die per mei 2013 op De Holtbanck is gestart met kinderdagopvang. Samen met de school wordt gewerkt naar een Integraal Kind Centrum (IKC) waar kinderen zich vanaf 0 tot 13 jaar in een veilig klimaat maximaal kunnen ontwikkelen. 
Deze aanvulling omschrijft visie, missie en doelen van de KDO voor kinderen vanaf 2 jaar op De Holtbanck. Ook geven we aan hoe we dat willen bereiken en wat dit betekent in de praktijk. De tweede herziening heeft plaatsgevonden in september 2016. 

Dit pedagogisch beleidsplan is bedoeld voor ouders/verzorgers, medewerkers, leerkrachten, stagiaires, beleidsambtenaren en belangstellenden. 

Voor de medewerkers en stagiaires is het een leidraad voor hun pedagogisch handelen: 
- wat wil de organisatie aan kinderen bieden, 
- wat zijn de uitgangspunten m.b.t. aanbod en omgang, 
- hoe wordt de ontwikkeling, begeleiding en verzorging van kinderen vormgegeven. 

Voor ouders: 
- informatie over visie en aanbod, 
- wat zij mogen verwachten m.n. in het kader van de voorschoolse educatie en de 

doorlopende leerlijn, 
- weten waarvoor wordt gekozen. 

Voor meer informatie kijkt u in Het pedagogisch beleidsplan Speelleergroep
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl