GGD Inspectierapport

In het kader van het toezicht op de kwaliteit na opname in het landelijk register kinderopvang, voert de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden regelmatig een inspectie uit.

Het laatste onderzoek vond plaats op 9 mei 2019. Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.

Felicitatiebrief gemeente Rheden 21 januari 2019

Definitief inspectierapport SpeelLeerGroep naar de Holtbanck 19 juni 2019
Definitief inspectierapport SpeelLeerGroep naar de Holtbanck 8 januari 2019

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl