KDV De SpeelLeerGroep

Met de start van "de SpeelLeerGroep" wil Kinderopvang BOEIenD in samenwerking met de Holtbanck een opvang faciliteren om elk kind vanaf 2 jaar tot 4 jaar spelend voor te bereiden op de stap naar het basisonderwijs (want spelen = leren). Een speelleergroep waarin peuters zich in een veilige en uitdagende omgeving, in een eigen tempo zowel sociaal emotioneel als didactisch kunnen ontplooien en ontwikkelen en begeleid worden door medewerkers die dat vorm en inhoud kunnen geven. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u in aanmerking komen voor de gemeentelijke toeslag kinderopvang. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl