IKC de Holtbanck


BOEIenD op de Holtbanck
Arnhemseweg 30 
6991 DP Rheden.
T
elefoon: 026-4951846 
Mobiel BSO: 06-83665102
LRK BSO: 182787540
LRK SpeelLeerGroep: 210971460


Locatieleider en directeur: Henk van de Kaa

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening van en voor kinderen van 0 - 12 jaar, bestaande uit een school, buitenschoolse opvang, een peutergroep van 2 tot 4 jaar en kinderopvang van 0 tot 4 jaar.

Meer gegevens over de school leest u op: 
www.holtbanck.nl 
De locatieleider van de BSO en de SpeelLeerGroep is tevens directeur van de school. De kinderopvang is in de vertrouwde handen van Het Toverbos. Er is sprake van een nauwe samenwerking, zodat er één doorgaande ontwikkellijn is van 0 tot 12 jaar. 

Het email-adres voor informatie en vragen over de zakelijke kanten van de bso is: administratie.boeiend@pcbo-rheden.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl