GGD inspectierapport

In het kader van het toezicht op de kwaliteit na opname in het landelijk register kinderopvang, voert de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden regelmatig een inspectie uit.
Het laatste inspectie bezoek vond plaats op 26-05-2021.

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.
Tijdens dit jaarlijks onderzoek is de locatie niet fysiek bezocht in verband met corona en de maatregelen die gelden om de besmettingen te beperken.

Voor meer informatie lees verder in het volledige inspectierapport 23-06-2021

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT