Registratie

De Hulpverleningsdienst Gelderland Midden heeft op 4 mei 2012 BSO BOEIenD op de Akker onderzocht of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overstemming met de kwaliteitseisen die gesteld worden krachtens de Wet Kinderopvang (Wko). 
BOEIenD heeft van de B&W gemeente Rheden het officiële besluit tot registratie van BOEIenD op de Akker per aangetekende brief ontvangen. 

Het LRK nummer van BOEIenD op de Akker is 142726801 en vanaf 13 augustus 2012
zijn wij van start gegaan.

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT