Pedagogisch beleidsplan

De pedagogische visie voor alle scholen en BSO's van PCBO Rheden bestaat niet. De scholen en BSO's functioneren voor grote delen autonoom en verschillen van elkaar van karakter. Uiteraard zijn er wel overeenkomsten. Zo hebben we allemaal de bijbel als inspiratiebron en gaan we uit van de daarbij horende waarden en normen. Iedereen is welkom, mits ons uitgangspunt wordt gerespecteerd.

DE AKKER bestaat uit de school en de buitenschoolse opvang ondergebracht in Kinderopvang BOEIenD B.V. Twee even belangrijke en gelijke onderdelen. Het team bestaat dan ook uit de leerkrachten én de pedagogisch medewerkers.
De Akker ressorteert onder PCBO Rheden. Anton Brinkhuis is zowel algemeen directeur van PCBO Rheden als van Kinderopvang BOEIenD. De locatieleider van de BSO is Riek Marwa.

U kunt hier het Pedagogisch beleidsplan van BOEIenD op de Akker downloaden.
Ook het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid vindt u hier

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT