Oudercommissie

BOEIenD op de AKKer vindt het belangrijk dat ouders meedenken bij het beleid van BOEIenD. Daarom is er een oudercommissie aangesteld. De oudercommissie heeft als doel:
1. de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen
2. de ouders/verzorgers van deze kinderen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de directie
3. de directie te adviseren ten aanzien van kwaliteit

Wij horen graag van de ouders wat er verbeterd kan worden, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat! In de oudercommissie zitten Ank van Essen, Arne van 't Hout en Wytske Folkertsma-Zeinstra.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT