GGD Inspectierapport

In het kader van het toezicht op de kwaliteit na opname in het landelijk register kinderopvang, voert de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden regelmatig een inspectie uit. Het laatste inspectie contact vond plaatst op 13 januari 2022.

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek niet voldeden.
De toezichthouder heeft contact gehad met de locatiemanager en de houder. Er is onderzoek gedaan naar de vereiste documenten en handelingen in het Personenregister Kinderopvang.

Voor meer informatie lees u verder in het volledige inspectierapport d.d.18 januari 2022

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT