Pedagogisch beleidsplan

Dé pedagogische visie voor alle scholen van PCBO Rheden bestaat niet. De scholen functioneren voor grote delen autonoom en verschillen van elkaar van karakter. Uiteraard zijn wel overeenkomsten. We hebben allemaal de bijbel als inspiratiebron en gaan uit van de daarbij horende waarden en normen. Iedereen is welkom, mits ons uitgangspunt wordt gerespecteerd.

U kunt onder aan deze pagina het Pedagogisch beleidsplan van BOEIenD op de Bernhard downloaden. Leidinggevenden en directie zien erop toe, dat het pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt toegepast.
Daltonschool Prins Bernhard bestaat uit de school én de buitenschoolse opvang ondergebracht in bv BOEIenD. Twee even belangrijke en gelijke onderdelen. Het team bestaat dan ook uit de leerkrachten én de pedagogisch medewerkers.
De leiding is in handen van de Heleen Wienke. De school ressorteert onder PCBO Rheden. Anton Brinkhuis is zowel algemeen directeur van PCBO Rheden als van BOEIenD b.v.

Pedagogisch beleidsplan, oktober 2022
Beleidsplan gezondheid en veiligheid, september

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT