Oudercommissie BOEIenD

BSO BOEIenD op de Bernhard heeft een oudercommissie. Velen weten dit, maar niet iedereen. Bij deze willen wij u hier graag op attenderen.

Ellen Beltman: voorzitter
Mayke Sackman: secretaris/notulist
Nick Marton

Wij vergaderen circa 4 keer per jaar met Heleen Wienke, locatieleider BOEIenD op de Bernhard.

Het doel van de oudercommissie is de belangen van de kinderen en hun ouders op de BSO te behartigen. Daarnaast denken wij mee met enkele creatieve invullingen en helpen daarbij. Zo hebben we al eens vogelhokjes en gereedschapskistjes getimmerd en regelen we aan het eind van het schooljaar iets leuks ter afsluiting (bijv. met eten, barbecue).

U kunt ons bereiken via e-mail adres: OCBoeiend@hotmail.com. U kunt als ouder dit e-mail adres gebruiken voor zaken die u graag via de oudercommissie bij de BSO onder de aandacht wilt brengen. Dat kan een melding, verbetering of ook bijvoorbeeld een creatief idee zijn. Uiteraard kunt u in eerste instantie met dit soort zaken terecht bij de leidsters.

Met vriendelijke groet, de Oudercommissie 
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT