GGD Inspectierapport

In het kader van het toezicht op de kwaliteit na opname in het landelijk register kinderopvang, voert de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden regelmatig een inspectie uit. Het laatste inspectie bezoek vond plaatst op 20 juli 2021.

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico-gestuurd toezicht (RGT). Op basis van het model risicoprofiel zijn de onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze onderzoeksactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige onderzoeken.

Lees verder in het volledige inspectierapport d.d.23 augustus 2021

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT