BOEIenD op de BernhardBOEIenD op de PC Daltonschool 'Prins Bernhard'
Reigerstraat 4, 
6883 ES Velp
Telefoon 026-3621158
Mobiel BSO 06-83514212

LRK BSO 668071254

Meer gegevens leest u op 
www.prins-bernhardschool.nl
Het email-adres voor informatie en vragen is administratie.boeiend@pcbo-rheden.nl

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT