Team en activiteiten

Medewerkers

We hebben een sterk team van pedagogische medewerkers met een mooie evenwichtige leeftijdsopbouw tussen de 22 en 60 jaar.

Een globale dagindeling
14.00-15.00 uur
Water met crackers naar keuze. Tot rust komen en eventueel vertellen in de kerngroep.
Eerst gaan de groepen 1 t.m 3 eten en drinken. De oudsten gaan even lekker naar buiten, daarna gaan zij een klein half uur eten en drinken.  
- De PM haalt de kleuters zelf uit de groep op, de rest van de kinderen komen zelf
- De PM zorgt voor een goede groepssfeer: De PM stimuleert de kinderen te vertellen en hun hart te luchten als dit nodig is.
- De PM zorgt ervoor dat ze naar elkaar leren luisteren.
- De PM vraagt of ze al weten wat ze gaan doen en suggereert een activiteit (de geleide activiteit) of wijst op de workshop waar kinderen zich misschien voor hebben opgegeven.
- De PM let op de omgang met elkaar, het taalgebruik en corrigeert waar nodig door positief/gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren.
- De PM heeft haar ogen en oren constant gespitst om de emotionele veiligheid van de kinderen te waarborgen.

15.15-16.00 uur
De kinderen kiezen uit:
- vrij spelen
- geleide activiteit
- workshop
De PM voorkomt dat ze verloren lopen of zichzelf voorbij lopen door goed te observeren, te luisteren en te praten. Mogelijkheden zijn o.a. diverse voorstellen doen, mee spelen, iets starten waardoor het kind wordt uitgedaagd mee te doen of een andere draai geven aan een spel.
De kinderen tot een jaar of zes worden extra in de gaten gehouden.
- Het aantal pm-ers is afhankelijk van het aantal kinderen.
- De pm-ers zijn verspreid over binnen en buiten.
- De pm-ers zijn daar waar de kinderen zijn.

16.00-16.15 uur
Op verhaal komen gezamenlijk in de hal of buiten, met water en groente en fruit.

16.15-18.00 uur
Afhankelijk van het licht en het weer: (verder) binnen of buiten spelen.
- vervolg spel, als het licht is kan dit ook buiten
- of: ander, rustiger spel binnen.
Bij het ophalen meldt het kind aan de pedagogisch medewerker dat ze weg gaan.

Activiteiten
Foto's van de activiteiten worden bijna wekelijks geplaatst op de website van de Arnhorst.en er worden berichtjes gestuurd in Parro.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT