Pedagogisch beleidsplan

Dé pedagogische visie voor alle scholen van PCBO Rheden bestaat niet. De scholen functioneren voor grote delen autonoom en verschillen van elkaar van karakter. Uiteraard zijn er wel overeenkomsten. We hebben allemaal de bijbel als inspiratiebron en gaan uit van de daarbij horende waarden en normen. Iedereen is welkom, mits ons uitgangspunt wordt gerespecteerd.

De Arnhorst was de eerste school met een BSO in eigen beheer.
U kunt hier het Pedagogisch beleidsplan (oktober 2022) van BOEIenD op de Arnhorst downloaden.
Ook het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid vindt u hier.

De Arnhorst bestaat uit de school en de buitenschoolse opvang ondergebracht in Kinderopvang BOEIenD BV.

Twee even belangrijke en gelijke onderdelen van De Arnhorst. De leiding is in handen van de schoolleider Mieke Snijders. De school ressorteert onder PCBO Rheden. Anton Brinkhuis is zowel algemeen directeur van PCBO Rheden als van Kinderopvang BOEIenD BV.
Het team van De Arnhorst bestaat uit de leerkrachten, de onderwijsassistenten en de pedagogisch medewerkers.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT