Pedagogisch beleidsplan

Dé pedagogische visie voor alle scholen van PCBO Rheden bestaat niet. De scholen functioneren voor grote delen autonoom en verschillen van elkaar van karakter. Uiteraard zijn er wel overeenkomsten. We hebben allemaal de bijbel als inspiratiebron en gaan uit van de daarbij horende waarden en normen. Iedereen is welkom, mits ons uitgangspunt wordt gerespecteerd.

De Arnhorst was de eerste school met een BSO in eigen beheer.
U kunt hier het Pedagogisch beleidsplan (oktober 2022) van BOEIenD op de Arnhorst downloaden.
deze website is gerealiseerd door Heutink ICT