Oudercommissie BOEIenD

De BSO BOEIenD op de Arnhorst vindt het belangrijk dat ouders meedenken bij het beleid van BOEIenD. Daarom is er een oudercommissie aangesteld. De oudercommissie heeft als doel:
1. de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen
2. de ouders/verzorgers van deze kinderen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de directie
3. de directie te adviseren ten aanzien van kwaliteit

Activiteiten

Voorbeelden van onderwerpen waarover de oudercommissie zich buigt zijn: het kwaliteitsbeleid, voedingsaangelegenheden, beleid op gebied van opvoeding en begeleiding, veiligheid en gezondheid, openingstijden en de prijzen.
Naast deze taken zorgt de oudercommissie ook voor de organisatie van activiteiten en ouderavonden.

Contact

De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders/verzorgers naar voren komen. Daarnaast zijn er ook zaken die de directie met ons wil bespreken. Als ouder/verzorger kun je dan ook met al jouw suggesties ten behoeve van de BSO terecht bij de oudercommissie.
Als oudercommissie zullen wij proberen zo duidelijk mogelijk te communiceren. Dit doen wij door het schrijven van stukjes in de nieuwsbrief en uiteraard door onze aanwezigheid bij de BSO op de momenten dat wij onze eigen kinderen brengen en halen.

Wij horen graag van de ouders wat er verbeterd kan worden, welke problemen er eventueel spelen en natuurlijk ook wat er goed gaat!
In de oudercommissie zitten Marian Cornelissen en Manou van Moorsel (en één vacature).

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT