GGD inspectierapport

In het kader van het toezicht op de kwaliteit na opname in het landelijk register kinderopvang, voert de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden regelmatig een inspectie uit.
Het laatste inspectie bezoek vond plaats op 14-06-2022.

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
De toezichthouder heeft dit onderzoek uitgevoerd volgens risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat niet alle voorwaarden zijn beoordeeld.
Op basis van een risicoprofiel en de inspectiegeschiedenis heeft de toezichthouder de inhoud van het onderzoek bepaald.

Voor meer informatie lees verder in het volledige inspectierapport 08-07-2022 en 20-09-2022

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT